Nasz program

Nasz program

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Mieszanka z recyklingu z akrylonitrylu-butadienu-styrolu różnych rodzajów ABS barwiona w jednym neutralnym kolorze.

 • Wielkości mechaniczne
  wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  Mpa  /  34
  wydłużenie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  %  /  4
  wytrzymałość na rozciąganie:
  ISO 527  /  MPa  /  33
  wydłużenie przy zerwaniu:
  ISO 527  /  %  /  25
  Moduł E (4-częściowy test zginania):
  EN ISO 178  /  MPa  /  2200
  ograniczenie naprężeń zginających:
  DIN 53452  /  MPa  /  45
  udarność w 23 °C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m2  /  >35
  udarność w -30 °C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m131  /  25
  udarność z karbem w 23 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m132  /  6
  udarność z karbem w -30 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m133  /  5
  twardość w teście z kulką (H 358/30):
  EN ISO 2039-1  /  N/mm2
 • Właśności termiczne
  Temperatura mięknienia według Vicata VST B 50:
  ISO 306  /  °C  /  90
  ISO/R75 metoda A:
  ISO75  /  °C
  ISO/R75 metoda B:
  ISO75  /  °C
  Temperatura pracy ciągłej:
  °C  /  70
  Współczynnik rozszerzalności liniowej:
  ISO 7991  /  10^-5/K
  Przewodność cieplna:
  ISO 8302  /  W/Km
 • Własności elektryczne
  Stała dielektryczna:
  IEC 250
  Współczynnik strat dielektrycznych:
  IEC 250  /  10^-4
  Rezystancja styku:
  DIN EN 61340-5-1  /  Ω cm
  Opór powierzchniowy:
  DIN EN 61340-5-2  /  Ω
  Wytrzymałość dielektryczna:
  VDE 0303  /  kV/mm
 • Inne własności
  Prędkość przetwarzania:
  %
  Chłonność wody:
  ISO 62  /  %
  Gęstość wybuchowa:
  ISO 1183  /  g/cm3  /  1,02-1,12

  Plik PDF do ściągnięcia

Polistyren elektroprzewodzący (PS ESD)

Mieszanka z recyklingu z polistyrenu różnych rodzajów PS barwiona w jednym neutralnym kolorze:

 • Wielkości mechaniczne
  wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  Mpa  /  34
  wydłużenie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  %  /  4
  wytrzymałość na rozciąganie:
  ISO 527  /  MPa  /  22
  wydłużenie przy zerwaniu:
  ISO 527  /  %  /  4
  Moduł E (4-częściowy test zginania):
  EN ISO 178  /  MPa  /  2200
  ograniczenie naprężeń zginających:
  DIN 53452  /  MPa  /  45
  udarność w 23°C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m2  /  >35
  udarność w -30 °C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m131  /  25
  udarność z karbem w 23 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m132  /  10
  udarność z karbem w -30 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m133  /  5
  twardość w teście z kulką (H 358/30):
  EN ISO 2039-1  /  N/mm2
 • Właśności termiczne
  Temperatura mięknienia według Vicata VST B 50:
  ISO 306  /  °C  /  90
  ISO/R75 metoda A:
  ISO75  /  °C
  ISO/R75 metoda B:
  ISO75  /  °C
  Temperatura pracy ciągłej:
  °C  /  70
  Współczynnik rozszerzalności liniowej:
  ISO 7991  /  10^-5/K
  Przewodność cieplna:
  ISO 8302  /  W/Km
 • Własności elektryczne
  Stała dielektryczna:
  IEC 250
  Współczynnik strat dielektrycznych:
  IEC 250  /  10^-4
  Rezystancja styku:
  DIN EN 61340-5-1  /  Ω cm  /  <10^3
  Opór powierzchniowy:
  DIN EN 61340-5-2  /  Ω  /  <10^4
  Wytrzymałość dielektryczna:
  VDE 0303  /  kV/mm
 • Inne własności
  Prędkość przetwarzania:
  %
  Chłonność wody:
  ISO 62  /  %
  Gęstość wybuchowa:
  ISO 1183  /  g/cm3  /  1,02-1,12

  Plik PDF do ściągnięcia

Polistyren (PS) z recyklingu

Mieszanka z recyklingu z polistyrenu różnych rodzajów PS barwiona w jednym neutralnym kolorze:

 • Wielkości mechaniczne
  wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  Mpa  /  34
  wydłużenie przy granicy plastyczności:
  ISO 527  /  %  /  4
  wytrzymałość na rozciąganie:
  ISO 527  /  MPa  /  22
  wydłużenie przy zerwaniu:
  ISO 527  /  %  /  4
  Moduł E (4-częściowy test zginania):
  EN ISO 178  /  MPa  /  2200
  ograniczenie naprężeń zginających:
  DIN 53452  /  MPa  /  45
  udarność w 23°C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m2  /  >35
  udarność w -30 °C:
  EN ISO 179/1eU  /  kj/m131  /  25
  udarność z karbem w 23 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m132  /  10
  udarność z karbem w -30 °C:
  EN ISO 179/1eA  /  kj/m133  /  5
  twardość w teście z kulką (H 358/30):
  EN ISO 2039-1  /  N/mm2
 • Właśności termiczne
  Temperatura mięknienia według Vicata VST B 50:
  ISO 306  /  °C  /  90
  ISO/R75 metoda A:
  ISO75  /  °C
  ISO/R75 metoda B:
  ISO75  /  °C
  Temperatura pracy ciągłej:
  °C  /  70
  Współczynnik rozszerzalności liniowej:
  ISO 7991  /  10^-5/K
  Przewodność cieplna:
  ISO 8302  /  W/Km
 • Własności elektryczne
  Stała dielektryczna:
  IEC 250
  Współczynnik strat dielektrycznych:
  IEC 250  /  10^-4
  Rezystancja styku:
  DIN EN 61340-5-1  /  Ω cm
  Opór powierzchniowy:
  DIN EN 61340-5-2  /  Ω
  Wytrzymałość dielektryczna:
  VDE 0303  /  kV/mm
 • Inne własności
  Prędkość przetwarzania :
  %
  Chłonność wody:
  ISO 62  /  %
  Gęstość wybuchowa:
  ISO 1183  /  g/cm3  /  1,02-1,12

  Plik PDF do ściągnięcia

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi i mogą się znacznie różnić w zależności od różnych zastosowanych produktów ABS. Wartości te podajemy jako przykładowe i nie mogą być traktowane za specyfikację techniczną produktu. Właściwości mechaniczne zastosowane w niniejszej specyfikacji technicznej zostały ustalone arkuszach o grubości 4 mm. Dane w tej specyfikacji technicznej zostały opracowane z najwyższą starannością.

Nasz program

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi parametrami technicznymi Naszych wyrobów.

  Nasz program

Kolory

Nasze standardowe i specjalne kolory stosowane w koncentratach polistyrenowych.

  Tabela kolorów

Dodatki

Inne, wykraczające poza standardową ofertę parametry dostępne w ramach możliwości dostępnych surowców i dodatków na rynku.

  Dodatki

  Odbieramy Państwa materiał odpadowy!

Oferowana wysoka jakość produktów, powtarzalność parametrów i konkurencyjne ceny dla klientów w całej Europie.

Materiały z tworzyw sztucznych

Bahadir Innovation Thermoplast GmbH&Co. KG to wiarygodny partner w wytłaczaniu folii i arkuszy z tworzyw sztucznych z ABS, PS i PS ESD opartych na surowcach naturalnych i pochodzących z recyklingu. Na specjalne życzenia klientów dostarczamy materiały o specjalnych własnościach.

Nasz nowoczesny park maszynowy , doświadczeni pracownicy i procedury zarządzania oparte o ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 CertificationOdbieramy Państwa materiał odpadowy

Innovation Thermoplast
Poland Sp. Z o.o.
Marszałkowska 58
00-545 Warszawa
T +48 608 04 04 04
F +49 (0)831 206 945 99
d.kessler@innovation-thermoplast.de

Dział odbioru towarów i godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08-12 / 13-17
Piątek: 08-13

Prosimy zwrócić uwagę na nasze nowe Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące od października 2022 roku.

Innovation Thermoplast Poland Sp. Z o.o. | Znak firmowy | Polityka prywatności | Warynki handlowe | Ogólne warunki zakupu